Alfa Romeo Logo

Models

טכנולוגיית LED

טכנולוגיית LED

טכנולוגיית פנסי ה-LED אשר מהווה חלק מהאבזור התקני המקובל במכוניות היוקרה, נבחרה לשמש את האלפא רומיאו ג'ולייטה החדשה ואת האלפא רומיאו מיטו כשהיא מציעה מגוון יתרונות על פני נורות רגילות:

בהירות טובה יותר.

אורך חיים גדול יותר.

הפעלה מהירה יותר באופן משמעותי (לדוגמה בזמן בלימה).

שיפור בטיחות הרכב.

השפעה חיובית על פליטת המזהמים (הפחתה בתצרוכת הדלק).

בדגמי הג'ולייטה, פנסי החזית הראשיים מצוידים בתאורת יום ייחודית: כאשר המנוע פועל, נדלקות נורות LED מיוחדות על מנת להבטיח נראות מרבית של המכונית - גם באור יום. זאת לצד הפחתה בצריכת האנרגיה ואורך חיים גדול יותר.

פנסי Bi-Xenon

באלפא רומיאו גו'לייטה ובג'וליה הותקנו פנסי חזית בטכנולוגיית Bi-Xenon כחלופה לשימוש בנורות הלוגן תקניות. בחלק מדגמי הג'וליה מצוידים הפנסים הראשיים במערכת AFS Adaptive Front-Lighting System אשר עוקבת אחר תוואי הדרך. פנסי Bi-Xenon מציעים שיפור משמעותי בתאורה – הן באורות מעבר והן באורות דרך, שיפור אשר ניכר ביעילות מצוינת בכל תנאי מזג האוויר, ובאורך חיים שעומד עד פי שלוש לעומת נורת הלוגן רגילה. מערכת ה-AFS מנחה את פנסי החזית בהתאם להפניית גלגל ההגה על מנת להבטיח ראות מרבית ובטיחות טובה יותר גם בכבישים מפותלים, חשוכים ורצופי פניות.*

*קיים בחלק מהדגמים.