Alfa Romeo Logo

דגמים

הודעה לבעלי רכב מתוצרת Alfa Romeo, דגם Giulia משנות ייצור 2016-2017

חברת סמלת, סוכנות מכוניות לים התיכון, יבואנית רכבי אלפא רומיאו בישראל מודיעה כי במסגרת השמירה וההקפדה על אמינות ובטיחות הרכב יש צורך בביצוע קריאה חוזרת (RECALL) לחלק מהמכוניות מהדגם שבנדון לצורך הוספת תושבת לצינור ובמידת הצורך החלפת צינור בלם מחשש לנזילת נוזל בלם עקב שפשוף עם חבק.
עפ"י הנתונים מעורבים ב RECALL זה 32 כלי רכב.
משך העבודה כ- שעתיים וחצי.
לכל בעלי רכב מדגם זה ואשר לגביהם ההוראה ישימה תשלח הודעה בכתב.
התיקון ניתן לביצוע רק במרכזי השירות המורשים לטפל בכלי הרכב מסוג זה ואשר רשומים בספר הרכב וכן מפורסמים באתר האינטרנט של חברתנו www.alfaromeo.co.il.
העבודה תבוצע ללא כל תשלום מצד הלקוחות.
כל לקוח אשר ירצה לבדוק האם מכוניתו נכללת בקריאה החוזרת מוזמן להתקשר למוקד שירות הלקוחות של חברתנו בטלפון שמספרו 3593*.
עפ"י תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה התשכ"א 1961 , בעל רכב שלא יבצע בפועל את "הקריאה החוזרת" תוך 6 חודשים ממועד משלוח המכתב, משרד התחבורה לא יחדש רישיון הרכב שלו ולא תתאפשר העברת בעלות הרכב.
אל עמוד קריאת שירות>>

לנציג מכירות