Alfa Romeo Logo

דגמים

היגוי אקטיבי

Dual Pinion היגוי אקטיבי בתצורת Dual Pinion הוא הדור החדש של מערכות ההגה ברכב; מערכת שלמה שפותחה במיוחד עבור הג'ולייטה על מנת להבטיח הנאה מנהיגה - כנדרש ממכונית של אלפא רומיאו. מערכת ה- Dual Pinion עושה שימוש בשני גלגלי שיניים ראשיים: הראשון מחבר בין מוט ההגה למסרק ההיגוי על מנת ליצור חיבור ישיר בין הגלגלים הקדמיים לידי הנהג האוחזות בגלגל ההגה. גלגל השיניים השני מחובר גם הוא למסרק ההיגוי באופן ישיר, ומצדו האחר למנוע חשמלי הממוקם בתוך תא המנוע, מה שמקטין את הסיכוי לפגיעה בברכי הנהג במקרה של תאונה. בנוסף לבטיחות הנהג, ניתן להשיג יכולת שליטה טובה יותר בכל התמרונים. היתרונות המוחלטים של המערכת: היגוי ישיר, מדויק ורגיש בכל תנאי הנהיגה. ממשק מושלם עם מערכת בקרת היציבות וה-D.N.A של אלפא רומיאו. נסיעה קלה ונוחה יותר כתוצאה מהיגוי בעל תגבור כוח משתנה. נסיעה עירונית קלה ונוחה - במיוחד בתמרוני חניה. זאת בזכות היגוי חד וקוטר סיבוב שעומד על 10.9 מטרים בלבד. הפחתה משמעותית בצריכת דלק – בשיעור של עד 3 אחוזים בהשוואה למערכות היגוי מקובלות.

לנציג מכירות