Alfa Romeo Logo

Models

ALFA D.N.A מערכת מצבי נהיגה

המערכת שמתאימה את ביצועי הרכב להעדפות שלך מערכת ה-D.N.A של אלפא רומיאו מציעה שלושה מצבי נהיגה: D) Dynamic) - דינמי - מצב הנותן עדיפות לביצועים וליכולת התגובה של המרכב. N) Natural) - רגיל - מצב מושלם לנהיגה בעיר ולנסיעה בכבישים מהירים ובעל תצרוכת דלק אופטימלית. A) All-weather) - כל מזג אוויר - מצב המתאים לנהיגה במזג אוויר סוער ובתנאי אחיזת כביש שאינם אופטימליים. מעבר בין המצבים, משנה את מאפייני הפעולה של דוושת התאוצה, ההיגוי, דיפרנציאל ה-Q2 המתקדם (בדגמים בהם הוא מותקן) ומערכת בקרת היציבות (VDC) של הרכב. מאז ומעולם היו מכוניות אלפא רומיאו מהנות לנהיגה, ועכשיו יותר מתמיד - הודות למערכת ה-D.N.A שמאפשרת לנהג לערוך כוונון מדויק יותר של מאפייני ניהוג המכונית בהתאם למצב הרוח שלו ולתנאי הכביש.