Alfa Romeo Logo

דגמים

דגמי GIULIA/STELVIO משנות ייצור 2016-2019.

הודעה לבעלי רכב מתוצרת ALFA ROMEO, דגמי GIULIA/STELVIO  משנות ייצור 2016-2019.

חברת סמלת, סוכנות מכוניות לים התיכון, יבואנית רכבי ALFA ROMEO בישראל מודיעה כי במסגרת השמירה וההקפדה על אמינות ובטיחות הרכב  יש צורך בביצוע קריאה חוזרת  (RECALL) לחלק מהמכוניות מהדגמים שבנדון לשם בדיקה ובמידת הצורך עדכון תוכנה של מערכת הבלמים בכדי למנוע תאוצה לא רצויה במקרים חריגים כאשר בקרת השיוט פעילה.

עפ"י הנתונים מעורבים ב RECALL  זה 67 כלי רכב.

משך העבודה כשעה וחצי.

לכל בעלי רכב מדגמים אלו ואשר לגביהם ההוראה ישימה תשלח הודעה בכתב.

התיקון ניתן לביצוע רק במרכזי השירות המורשים לטפל בכלי הרכב מסוג זה ואשר רשומים בספר הרכב וכן מפורסמים באתר האינטרנט של חברתנו שכתובתו  www.alfaromeo.co.il.

העבודה תבוצע ללא כל תשלום מצד הלקוחות.

כל לקוח אשר ירצה לבדוק האם מכוניתו נכללת בקריאה החוזרת מוזמן להתקשר למוקד שירות הלקוחות של חברתנו בטלפון שמספרו 8181*

עפ"י תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה  התשכ"א 1961 , בעל רכב שלא יבצע בפועל  את "הקריאה החוזרת" תוך 6 חודשים ממועד משלוח המכתב, משרד התחבורה לא יחדש רישיון הרכב שלו ולא תתאפשר העברת בעלות הרכב.

אל עמוד קריאת שירות>>

לנציג מכירות